Henrik Ekesiöö - Conny Haglund

2020.10.23 – 2020.11.15

EFTER DET SLUTGILTIGA KRIGET

Meddelanden om fiskar
syns inuti plastpåsen
för den som ser 
för mycket.
Ensamheten omsluter
podiet och
en arm speglar sig i den rörliga bilden.
Fastnar våldet i tiden?

Ett människoben kopplas
samman
med skaftet.
Skaftet av ljust trä
som får åskådaren att minnas sin
banala skolgång.
Den personliga biografin växer ut ur
namnet.

När bronsskulpturerna hittas
om 213 år
efter
Den stora torkan och
Det slutgiltiga kriget
kommer de bli behandlade som gåtor
för björnar
eller
ett slags helt nya verktyg.

Text: Pär Thörn

Galleriet vill tack Göteborgs stad för Projektstödet!